Newsletter dla firm

 

 

Inne języki

 

Światowy Dzień Wody – 22 marca

water-dayDzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wody - dzień, który przypomina nam o tym, że woda to jeden z najcenniejszych zasobów naturalnych na świecie. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody mają wyjątkowy charakter, gdyż zbiegają się z inauguracją Międzynarodowego Roku Narodów Zjednoczonych Współpracy w Dziedzinie Wody. Rok obchodzony jest pod hasłem podejmowania wspólnych działań, które służą rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów, związanych z dostępem do zasobów świeżej wody na świecie. Działania w ramach Roku koordynować będzie UNESCO - najbardziej interdyscyplinarna z wszystkich agend ONZ.

 

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 i obchodzone jest corocznie 22 marca. Ten dzień powołany został w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992(UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Głównym powodem powołania tego dnia był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

Celem przewodnim Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji świata, zmian klimatycznych, industrializacji, konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody Dnia mają zainspirować organizacje, rządy, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących mądrzejszemu oraz zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami świeżej wody na świecie. Ogłaszając Światowy Dzień Wody, Narody Zjednoczone zachęcały kraje członkowskie, by dopasowywały jego obchody do lokalnego kontekstu, podejmując odpowiednie działania promocyjne, służące kształtowaniu świadomości społecznej na temat odpowiedniego gospodarowania zasobami świeżej wody na świecie.

 

W tym roku Warszawa przygotowała wielki piknik, który rozpocznie się w sobotę, 23 marca, o godz. 10.00, na Płycie Desantu przy ul. Solec. Organizatorzy pikniku przygotowali wiele atrakcji zarówno dla osób dorosłych, jak i dla najmłodszych uczestników wydarzenia. W czasie imprezy organizowane będą również wycieczki terenowe wzdłuż brzegów Wisły, pokazy sprzętu specjalistycznego używanego przez służby MPWiK i wiele innych atrakcji. Tegoroczną imprezę uświetni występ zespołu Raz, Dwa, Trzy. Więcej informacji na temat tego wydarzenia na stronie um.warszawa.pl/aktualnosci/wiatowy-dzie-wody-0 .

 

Dominujące tematy przewodnie Międzynarodowego Dnia Wody w poprzednich latach:

Woda i kultura (2006),
Niedobór wody (2007),
Woda a stan sanitarny świata (2008).
Wody transgraniczne (2009),
Jakość wody (2010),
Woda dla miast (2011),
Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie (2012).

Źródło: unesco.pl/
Oficjalna strona Światowego Dnia Wody - unwater.org/

AHX Addiction Help